Co będzie na maturze 2023 polski?

Co na maturze z polskiego w 2023?

Matura 2023 polski – tematy. Według maturzystów z Zamoyskiego jeden z tematów rozprawki w tym roku brzmiał: “Czym dla człowieka jest tradycja”. Punktem wyjścia do rozważań był fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: “Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia”.

Jaka lektura może być na maturze 2023?

Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że wśród lektur na maturze 2023 z polskiego mogą się pojawić: “Pan Tadeusz”, “Dziady cz. III”, a także motyw przemiany.

Co powtórzyć do matury z polskiego 2023?

Niezależnie od tego, którą wersję wybierze maturzysta, w treści pracy musi pochwalić się znajomością lektur obowiązkowych. Jest ich kilka, jednak warto powtórzyć w szczególności “Pana Tadeusza”, “Dziady”, “Lalkę”, “Wesele” i “Przedwiośnie”.

Jakie tematy matury 2023?

Jakie tematy wybrali maturzyści 2022? Dzięki nim wiemy, że jeden z trzech tematów maturalnych dotyczył “Pana Tadeusza” i tradycji. W drugim trzeba było odwołać się do “Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej. Trzeci temat to interpretacja wiersza “Najkrótsza definicja życia” Józefa Barana.

Czego nie będzie na maturze 2023 polski?

Usunięto: rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu. rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcję formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.

Czy Ferdydurke może być na maturze 2023?

W tym roku po raz ostatni maturzyści mają obowiązek znać Gombrowicza. Powieść „Ferdydurke” była w zestawie ośmiu lektur, które każdy zdający egzamin powinien przeczytać. Kolejne roczniki już tego obowiązku nie mają. Gombrowicza nie ma ani na poziomie podstawowym, ani na rozszerzonym.

Co powtórzyć do matury 2023?

Dlatego przed maturą 2022 z polskiego uczniowie powinni koniecznie powtórzyć sobie treść, problematykę i bohaterów książek z listy lektur obowiązkowych (z gwiazdką): Bogurodzica, Jan Kochanowski: wybrane Pieśni, Treny (inne niż w gimnazjum) i wybrany psalm, Adam Mickiewicz: Dziady cz.

Co powtarza się na maturze z polskiego?

Przypomnij sobie wszystkie obowiązujące Cię lektury. Trzeba umieć połączyć każdą z nich z epoką, w której powstała, zauważyć główne problemy i umieć je odpowiednio zinterpretować.

Czego nie będzie na maturze 2023?

Na maturze z matematyki 2022 nie będzie m.in. brył obrotowych, błędu względnego i bezwzględnego oraz wartości odwrotnych proporcjonalnie. Z wielu działów usunięto najtrudniejsze zagadnienia, np. okręgi styczne wewnętrznie i zewnętrznie czy średnią ważoną i odchylenie standardowe.

Czego ma nie być na maturze 2023?

Czego nie będzie na maturze z matematyki 2022 poziom podstawowy. brak zadań z potęg w kontekście fizycznym, chemicznym itp. brak wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw, brak f.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *