Co będzie na maturze 2023 polski lektura?

Jaka lektura na maturę 2023?

(ze szkoły ponadgimnazjalnej)

 • Bogurodzica.
 • Jan Kochanowski: wybrane Pieśni, Treny (inne niż w gimnazjum) i wybrany psalm.
 • Adam Mickiewicz: Dziady cz. III.
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz.
 • Bolesław Prus: Lalka.
 • Stanisław Wyspiański, Wesele.
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke.
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadanie.

May 3, 2023

Jaka lektura na maturę 2023?

Co będzie na maturze 2023 polski?

Na maturze rozszerzonej z języka polskiego maturzyści mają do zrobienia tylko jedno zadanie – napisanie wypracowania liczącego przynajmniej 300 wyrazów. Zdający mają do wyboru dwa tematy, z czego jeden to napisanie rozprawki na podstawie podanego fragmentu tekstu, natomiast drugi to analiza porównawcza dwóch wierszy.

Jakie lektury powtórzyć do matury 2023?

Lektury “z gwiazdką” – obowiązkowe na maturze z języka polskiego w 2022 roku to:

 • Bogurodzica.
 • Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny i psalm.
 • Adam Mickiewicz – „Dziady”, część III.
 • Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”
 • Bolesław Prus – „Lalka”
 • Stanisław Wyspiański -„Wesele”
 • Bruno Schulz – wybrane opowiadanie.

Jakie lektury mogą być na rozprawce 2023?

Dodatkowo, na maturze 2022 obowiązują także lektury z okresu nauki w gimnazjum:

 • Jan Kochanowski: wybrane Fraszki, Treny (V, VII, VIII),
 • Ignacy Krasicki: wybrane bajki,
 • Aleksander Fredro: Zemsta,
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. II,
 • Henryk Sienkiewicz: wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop).

May 4, 2023

Jakie są lektury obowiązkowe na egzamin Ósmoklasisty 2023?

Oto one:

 • Jan Kochanowski – wybór pieśni i trenów, w tym tren I, V,
 • Ignacy Krasicki – Żona modna.
 • Adam Mickiewicz – wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie.
 • Stefan Żeromski – Syzyfowe prace.
 • Sławomir Mrożek – Artysta.
 • Melchior Wańkowicz – Tędy i owędy (wybrany reportaż).

May 23, 2023

Jakie są lektury obowiązkowe na egzamin Ósmoklasisty?

Poniżej przedstawiamy pełną listę lektur obowiązkowych:

 • Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”,
 • Aleksander Fredro, „Zemsta”,
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”,
 • Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady” cz.

Czy Quo Vadis to lektura obowiązkowa 2023?

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik.

Ile jest lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2023?

Egzamin ósmoklasisty 2023: lista lektur obowiązkowych Znalazło się na niej tylko 9 pozycji (w tym kilka książek jednego autora). Oto jakie książki znalazły się na liście lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2023 z polskiego: Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”

Które obowiązkowe egzamin Ósmoklasisty 2023?

Poniżej przedstawiamy pełną listę lektur obowiązkowych:

 • Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”,
 • Aleksander Fredro, „Zemsta”,
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII,
 • Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”,
 • Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady” cz.

Jakie lektury nie będą na egzaminie ósmoklasisty 2023?

Warto również wiedzieć, że ósmoklasista może odwołać się także do lektur, które ujęto w podstawie programowej, lecz nie znajdują się wśród wymagań egzaminacyjnych. Oto one: Jan Kochanowski – wybór pieśni i trenów, w tym tren I, V, Ignacy Krasicki – Żona modna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *