Jaka lektura na maturze 2023 bukmacherzy?

W tym roku analitycy z eWinner typują “Dziadów, III część” (kurs 2.10) oraz “Pana Tadeusza” (kurs 2.30). Mniejsze szanse eksperci z eWinner dają wybranym pieśniom, trenom i psalmom Jana Kochanowskiego (kurs 4.50), “Weselu” Stanisława Wyspiańskiego (kurs 10.00) czy też “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (kurs 50.00).

Co będzie na maturze 2023 polski lektura?

Aleksander Fredro: „Zemsta”, Adam Mickiewicz: „Dziady cz. II”, Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna („Quo vadis”, „Krzyżacy” lub „Potop”)

Co będzie na maturze 2023 polski lektura?

Co może być na maturze 2023?

Lista przedmiotów obowiązkowych matura 2023:

 • język polski (na poziomie podstawowym),
 • matematyka (na poziomie podstawowym),
 • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
 • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej.

Co będzie na maturze z polskiego 2023 rozprawka?

Matura 2023 polski – tematy. Według maturzystów z Zamoyskiego jeden z tematów rozprawki w tym roku brzmiał: “Czym dla człowieka jest tradycja”. Punktem wyjścia do rozważań był fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: “Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia”.

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze 2023?

Tematy rozprawek maturalnych 2023 Dotyczyły „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej, a także wiersza Józefa Barana.

Czego ma nie być na maturze 2023?

Czego nie będzie na maturze z matematyki 2022 poziom podstawowy. brak zadań z potęg w kontekście fizycznym, chemicznym itp. brak wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw, brak f.

Czego nie będzie na maturze 2023 polski?

Usunięto: rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu. rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcję formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.

Czego nie będzie na maturze 2023 angielski?

Na poziomie podstawowym nie będzie sprawdzana znajomość następujących środków gramatycznych:

 • czas Present Perfect Continuous,
 • czas Future Continuous,
 • konstrukcja it’s time (np. It’s (high) time he found a job),
 • konstrukcja would rather (np. I would rather not go there),
 • konstrukcja have/get something done (np.

Czego nie będzie na maturze 2023 historia?

Ponieważ zespół ekspercki podjął decyzję, że wymagania mają koncentrować się na historii cywilizacji zachodniej, usunięto z wymagań egzaminacyjnych fragmenty zawarte w podstawie programowej, a mówiące o cywilizacjach Dalekiego Wschodu – Indiach i Chinach.

Co na maturze z angielskiego 2023?

Co będzie na maturze z angielskiego 2023?

 • Present Simple.
 • Present Continuous.
 • Present Perfect.
 • Past Simple.
 • Past Continuous.
 • Past Perfect.
 • Future Simple.

May 5, 2023

Co na maturze z angielskiego 2023?

Jaki temat będzie na maturze 2023 angielski?

Matura 2023 pisemna na poziomie podstawowym z języka angielskiego podzielona jest na cztery części. Pierwsza to rozumienie ze słuchu, druga rozumienie tekstów pisanych, trzecia dotyczy znajomości środków językowych i gramatyki. W ostatniej części maturzyści muszą napisać krótkie wypracowanie, np.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *