Co może być na maturze 2023?

Na maturze 2023 r….6. Obowiązkowe przedmioty maturalne 2022:

  • język polski (na poziomie podstawowym),
  • matematyka (na poziomie podstawowym),
  • język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
  • język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej.

Jaka lektura może być na maturze 2023?

Lektury “z gwiazdką” – obowiązkowe na maturze z języka polskiego w 2022 roku to: Bogurodzica. Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny i psalm. Adam Mickiewicz – „Dziady”, część III.

Jaki temat matury 2023?

Matura 2023 polski – tematy. Według maturzystów z Zamoyskiego jeden z tematów rozprawki w tym roku brzmiał: “Czym dla człowieka jest tradycja”. Punktem wyjścia do rozważań był fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: “Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia”.

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze 2023?

Tematy rozprawek maturalnych 2023 Dotyczyły „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej, a także wiersza Józefa Barana.

Co będzie na maturze 2023 polski?

Na maturze rozszerzonej z języka polskiego maturzyści mają do zrobienia tylko jedno zadanie – napisanie wypracowania liczącego przynajmniej 300 wyrazów. Zdający mają do wyboru dwa tematy, z czego jeden to napisanie rozprawki na podstawie podanego fragmentu tekstu, natomiast drugi to analiza porównawcza dwóch wierszy.

Czy Ferdydurke może być na maturze 2023?

W tym roku po raz ostatni maturzyści mają obowiązek znać Gombrowicza. Powieść „Ferdydurke” była w zestawie ośmiu lektur, które każdy zdający egzamin powinien przeczytać. Kolejne roczniki już tego obowiązku nie mają. Gombrowicza nie ma ani na poziomie podstawowym, ani na rozszerzonym.

Jak będzie wyglądała matura 2023?

W 2022 roku matura ustna z języka polskiego i z języka obcego (podobnie jak w ubiegłym roku) nie jest obowiązkowa. Mogą jednak przystąpić do niej uczniowie, którzy w rekrutacji na uczelnię zagraniczną zobowiązani są do przedstawienia wyników matury ustnej.

Jaki temat Polski 2023?

Jak podaje portal RMF24.pl, według maturzystów z XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, w tematach rozprawek nie było w tym roku popularnej “Lalki”, a pojawił się za to “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza oraz “Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej.

Ile będzie tematów na maturze z polskiego 2023?

W drugim arkuszu znajdują się trzy wypracowania maturalne. Uczeń wybiera jeden temat i pisze rozprawkę (do wyboru są dwa tematy) lub interpretację wiersza (jeden temat). Za tę część egzaminu maturzysta może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

Czy Ferdydurke może być na maturze?

W tym roku po raz ostatni maturzyści mają obowiązek znać Gombrowicza. Powieść „Ferdydurke” była w zestawie ośmiu lektur, które każdy zdający egzamin powinien przeczytać. Kolejne roczniki już tego obowiązku nie mają. Gombrowicza nie ma ani na poziomie podstawowym, ani na rozszerzonym.

Czy wesele będzie na maturze 2023?

„Dziady”, „Pan Tadeusz”, „Wesele” – maturzyści typują, co na maturze 2023 z polskiego. Te lektury obowiązkowe to podstawa. Najwięcej wskazuje na “Dziady” i motyw cierpienia! Jaka lektura będzie na maturze 2023 z polskiego? – to pytanie zadają sobie chyba wszyscy maturzyści.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *