Co będzie na maturze z polskiego 2023?

Co na maturze z polskiego w 2023?

Matura 2023 polski – tematy. Według maturzystów z Zamoyskiego jeden z tematów rozprawki w tym roku brzmiał: “Czym dla człowieka jest tradycja”. Punktem wyjścia do rozważań był fragment “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Drugi temat brzmiał: “Kiedy relacja z drugim człowiekiem staje się źródłem szczęścia”.

Jaka lektura będzie na maturze 2023?

Na liście pewniaków maturalnych znajdują się: Bogurodzica. Treny, Pieśni i Psalmy Jana Kochanowskiego. Pan Tadeusz.

Jakie tematy będą na maturze 2023?

Tegoroczni absolwenci najczęściej odwoływali się do lektur “Lalki”, “Dziadów” i “Kordiana”. Najchętniej wybierali jednak seriale, filmy, muzykę oraz pozostałe teksty literackie spoza kanonu. Maturzyści w tym roku są zadowoleni z arkuszy maturalnych.

Czego nie będzie na maturze 2023 polski?

Usunięto: rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu. rozpoznaje temat słowotwórczy i formant w wyrazach pochodnych i wskazuje funkcję formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym.

Jakie są lektury z gwiazdką na maturę 2023?

Matura 2023lektury z gwiazdką ze szkoły ponadgimnazjalnej:

 • Bogurodzica.
 • Jan Kochanowski: wybrane Pieśni, Treny (inne niż w gimnazjum) i wybrany psalm.
 • Adam Mickiewicz: Dziady cz. …
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz.
 • Bolesław Prus: Lalka.
 • Stanisław Wyspiański, Wesele.
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke.

Jakie mogą być tematy rozprawki na maturze 2023?

Tematy rozprawek maturalnych 2023 Dotyczyły „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej, a także wiersza Józefa Barana.

Co usunieto z matury 2023?

Na maturze z matematyki 2022 nie będzie m.in. brył obrotowych, błędu względnego i bezwzględnego oraz wartości odwrotnych proporcjonalnie. Z wielu działów usunięto najtrudniejsze zagadnienia, np. okręgi styczne wewnętrznie i zewnętrznie czy średnią ważoną i odchylenie standardowe.

Czego ma nie być na maturze 2023?

Czego nie będzie na maturze z matematyki 2022 poziom podstawowy. brak zadań z potęg w kontekście fizycznym, chemicznym itp. brak wykresów funkcji wykładniczych dla różnych podstaw, brak f.

Czego nie będzie na maturze 2023 historia?

Ponieważ zespół ekspercki podjął decyzję, że wymagania mają koncentrować się na historii cywilizacji zachodniej, usunięto z wymagań egzaminacyjnych fragmenty zawarte w podstawie programowej, a mówiące o cywilizacjach Dalekiego Wschodu – Indiach i Chinach.

Jakie lektury powtorzyc przed maturą 2023?

Lektury “z gwiazdką” – obowiązkowe na maturze z języka polskiego w 2022 roku to:

 • Bogurodzica.
 • Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny i psalm.
 • Adam Mickiewicz – „Dziady”, część III.
 • Adam Mickiewicz – „Pan Tadeusz”
 • Bolesław Prus – „Lalka”
 • Stanisław Wyspiański -„Wesele”
 • Bruno Schulz – wybrane opowiadanie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *